Fonction
MANAGER BRUSSEL. (NL +FR)

Jouw uitdaging
• Als manager zorg je er samen met je team voor dat alles in het restaurant perfect verloopt.
• Otomat staat voor onvergetelijke ervaringen. Jij garandeert dat elke klant die beleeft, zowel wat gastvrijheid als culinair plezier betreft. Een missie die jij als geen ander aan je team weet over te brengen.
• Je stelt altijd een sterk team op. Zo zie je erop toe dat elke functie is ingevuld en dat een backup kan inspringen. Je teamleden weten bovendien wat hun verantwoordelijkheden zijn voor, tijdens en na de service. Snelheid, kwaliteit en netheid zijn daarbij doorslaggevend.
• Daarnaast besteed je de nodige aandacht aan een positieve en productieve werksfeer. Je stuurt bij indien nodig en stimuleert de ondernemingszin van je mensen met feedback.
• Als meerwaardezoeker werk je mee aan de permanente verbetering van onze kwaliteit. Je stuurt je team aan om dit te verwezenlijken en weet steeds de juiste prioriteiten te stellen.
• Je geeft elk teamlid voldoende ruimte om zich te ontplooien. Hiervoor worden de nodige initiatieven door jou opgezet, aangemoedigd en gestuurd.
• Samen met je team sta je in voor een vlotte bevoorrading van onze restaurants. Je voert de verschillende facetten van beheer dan ook nauwkeurig uit: stock control, bestellingen, administratie en inventaris.
• Om een duurzame beleving te kunnen garanderen, moet een zaak rendabel Je hebt dan ook de nodige discipline om alle kosten die de restaurantwerking creëert, te beheren alsof het die van je eigen zaak zouden zijn. Met evenveel toewijding kijk je vooruit naar mogelijke opportuniteiten of investeringen.
• Verder zie je erop toe dat alle wettelijke verplichtingen en interne afspraken worden nageleefd, en dat de voedselveiligheid steeds is gegarandeerd.

VOTRE DÉFI
• En tant que gérant, vous et votre équipe veillez à ce que tout se déroule parfaitement dans le restaurant.
• Otomat est synonyme d'expériences inoubliables. Vous garantissez que chaque client l’expérimente, à la fois en termes d'hospitalité et de plaisir culinaire. Une mission que vous savez mieux que quiconque transmettre à votre équipe.
• Vous composez toujours une équipe forte. Vous vous assurez que chaque fonction soit remplie et qu'une personne de réserve puisse venir en remplacement s’il le faut. Les membres de votre équipe savent quelles sont leurs responsabilités avant, pendant et après le service. Rapidité, qualité et propreté sont les maîtres mots.
• De plus, vous faites en sorte que l’ambiance de travail soit positive et productive. Vous vous adaptez si nécessaire et stimulez l'esprit d'entreprise de vos collaborateurs en leur donnant et demandant du feed-back.
• En tant que chercheur de valeur ajoutée, vous contribuez à l'amélioration permanente de notre qualité. Vous guidez votre équipe pour y parvenir et vous savez toujours fixer les bonnes priorités.
• Vous donnez à chaque membre de l'équipe suffisamment d'espace pour s’épanouir. Vous mettez en place, encouragez et pilotez les initiatives nécessaires dans cet objectif.
• En collaboration avec votre équipe, vous êtes responsable de l'approvisionnement régulier de nos restaurants. Vous exécutez avec précision les différentes facettes de la gestion : gestion des stocks, des commandes, de l'administration et de l'inventaire.
• Afin de garantir une expérience durable, une activité doit être rentable. Vous devez donc avoir la discipline nécessaire pour gérer tous les coûts que l'exploitation du restaurant génère comme s'il s'agissait de votre propre activité. Avec le même dévouement, vous envisagez les opportunités ou investissements possibles.
• Vous vous assurez en outre que toutes les obligations légales et les accords internes soient respectés et que la sécurité alimentaire soit toujours garantie.
Profil
• Je hebt minimum 3 jaar horeca-ervaring, waarvan minstens 1 jaar als leidinggevende.
• Nederlandstalig met zeer goede kennis van het frans
• Je hebt een sterke drive om continu nieuwe dingen te leren.
• Als vlotte communicator weet je onze klanten telkens weer mooie momenten te serveren.
• Door je enthousiaste houding hou je je team alert en gemotiveerd.
• Je spreekt perfect Nederlands en Frans en kan je mannetje staan in het Engels.

• Vous avez au moins 3 ans d’expérience dans l'Horeca, dont au moins 1 an comme responsable.
• Néerlandophone avec une très bonne connaissance du Français.
• Vous avez un réel désir d'apprendre sans cesse de nouvelles choses.
• En tant que bon communicateur, vous savez comment offrir à nos clients de beaux moments à chaque fois.
• Votre attitude enthousiaste fait que votre équipe reste alerte et motivée.
• Vous parlez parfaitement le français et vous vous débrouillez en néerlandais et en anglais.
Offre
Uurrooster & startdatum
• Je uurrooster bepalen we in overleg.
• Je gaat zo snel mogelijk van start

HORAIRE ET DATE DE DÉBUT
• Nous définissons votre horaire en concertation.
• Vous commencez dès que possible.

Ons aanbod
• Je kan rekenen op een voltijds contract (38 u) en werkt volgens een variabel uurrooster.
• Je gaat aan de slag in een leuke professionele omgeving. Altijd boeiend, nooit saai!
• Zin om te groeien? Dat kan! Otomat biedt je interne opleidingen en doorgroeimogelijkheden binnen een sterk gesmaakt horecaconcept.
Zet jij je tanden in deze gloednieuwe, heerlijk krokante job?

http://recruit.twegos.com/otomat

NOTRE OFFRE
• Vous bénéficiez d’un contrat à temps plein (38 heures) et travaillez selon un horaire variable.
• Vous travaillez dans un environnement professionnel agréable. Toujours passionnant, jamais ennuyeux !
• Envie de progresser ? C’est possible ! Otomat vous propose des formations internes et des opportunités de carrière au sein d'un concept d'Horeca très apprécié.

Envie de croquer dans ce tout nouveau travail délicieusement croustillant ?

http://recruit.twegos.com/otomat
Contact
Catherine Cossement
0475220189
 -
jobs@otomat.be
1000

www.otomat.be/jobs