Function
Cherche cuisinier et aide cuisinier pour caféterie restaurant à Bruxelles
Profile
Offer
Envoyer votre CV a l'adresse e-mail myadri19@gmail.com

Contact:
Coffee Shop
 -
 -
leguzin@gmail.com
1180


Function
Nous sommes à la recherche activement
de deux serveurs, serveuses/collaborateurs, collaboratrices de salle
Plein temps
Profile
Excellente présentation et sens du contact
Organisé et rigoureux avec une expérience de 5 ans.
Vous aimez viser la qualité en permanence
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique
Offer
CDI temps plein
Contact:
Bernard Olivier
019512420
 -
hdvhannut@gmail.com
Place Henri Hallet 28/2 4280 Hannut


Function
Avec une approche centrée sur les patients et leurs besoins, les Hôpitaux Iris Sud (présents sur 4 communes du sud de Bruxelles) et ses 2000 collaborateurs œuvrent à assurer à l’ensemble de la population de Bruxelles et de ses environs, des soins performants et de qualité, une prise en charge pluridisciplinaire, tout en conservant une réelle dimension de proximité.

Les Hôpitaux IRIS Sud recherchent,
Pour le Service Cuisine et Cafétéria
Un Cuisinier (h/f/x)
Contrat à durée déterminée de 6 mois à temps plein
https://bit.ly/3aKN8ca

La personne en charge de cette fonction aura pour mission de préparer les repas en suivant les recettes et les instructions de travail qui s’y appliquent.

VOTRE FONCTION

Vous serez amené à:

- Préparer les repas en suivant les fiches techniques tant en liaison chaude que froide
- Procéder aux contrôles gustatifs, températures et points critiques lors de la préparation des repas
- Assurer la production des commandes cuisine et cafétéria et les commandes spéciales
- Participer à l’élaboration des menus et au développement de nouvelles recettes
- S’informer sur les régimes diététiques (auprès de l’équipe diététique)
- S’informer sur les produits de remplacement en cas de manque
- Participer et contrôler les chaînes de portionnement
- Contrôler les stocks et contrôler quantitativement et qualitativement les livraisons
- Faire les commandes lors des absences du chef de production
- Participer à l’entretien des locaux et du matériel et contrôler si les tâches sont déléguées

Met de focus gericht op de patiënten en hun behoeften, stellen de Iris Ziekenhuizen Zuid (verspreid over 4 gemeenten in het zuiden van Brussel) en hun 2000 medewerkers, alles in het werk om de ganse bevolking van Brussel en omstreken doelgerichte en kwalitatieve zorgen en een multidisciplinaire aanpak aan te bieden, dit alles met behoud van onze waarde van buurtziekenhuis.

De Iris Ziekenhuizen Zuid zoeken,
Voor het departement Keuken en Cafetaria
Een Kok (m/v/x)
Voltijds contract voor en bepaalde duur 6 maanden
https://bit.ly/3exmB3b

De persoon belast met deze functie staat garant voor de bereiding van maaltijden volgens de recepten en de geldende werkinstructies.

UW FUNCTIE

Uw takenpakket omvat:

- Maaltijden bereiden op basis van de technische fiches zowel in de koude als de warme lijn
- Controle van de smaak, temperatuur en kritieke punten tijdens de bereiding van de maaltijden
- Bestellingen plaatsen voor de keuken en de cafetaria, alsmede speciale bestellingen
- Deelnemen aan het opstellen van de menu’s en de uitwerking van nieuwe recepten
- Zich informeren over de dieetregimes (bij de diëtisten)
- Zich informeren over eventuele vervangingsproducten in geval van tekorten
- Deelnemen aan en toezicht op de verdeelband
- Controle van de stocks en van de leveringen (hoeveelheid en kwaliteit)
- Bestellingen plaatsen bij afwezigheid van de productiechef
- Onderhoud van de lokalen en het materiaal en erop toezien dat de taken gedelegeerd worden
Profile
Diplôme:
- Vous êtes titulaire du Certificat d’Enseignement Secondaire Inférieur option hôtellerie

Vos expériences et connaissances :
- Une bonne connaissance des normes HACCP, traçabilité et allergènes est exigée
- Une bonne maîtrise des outils informatiques (Excel est un plus)
- Une bonne connaissance des prescrits légaux relatifs à l’alimentaire et aux pratiques de diététique est souhaité
- Des connaissances du secteur public et du milieu hospitalier sont un atout

Vos compétences :
- Organisé et structuré, vous anticipez et vous gérez votre temps efficacement.
- Vous avez à cœur d’anticiper les choses et vous n’hésitez pas à prendre des initiatives
- Très bon communicateur, vous avez également une grande capacité d’écoute active
- Assertif et pédagogue, vous êtes en mesure d’adapter votre langage à la diversité des interlocuteurs.
- Activement à l’écoute et doté d’un grand sens du service, vous êtes orienté patient
- Vous avez de bonnes connaissances de la seconde langue nationale

Diploma:
- Getuigschrift lager middelbaar onderwijs optie hotel

U hebt:
- Een goede kennis op het vlak van IT (Excel is een pluspunt)
- Een goede kennis van de HACCP-normen, traceerbaarheid en allergenen.
- Een goede kennis van de wettelijke voorschriften betreffende voeding en diëten
- Een goede kennis van de tweede landstaal

U bent:
- Assertief en beschikt over een vlotte communicatie
- Voorzien van een stevige groepsgeest en zin voor prioriteiten
- In staat om te anticiperen op de dingen en neemt initiatieven
- Georganiseerd en analysevaardig
- Voorzien van een uitgebreide zin voor cliëntgerichte dienstverlening
Offer
- Un contrat à durée indéterminée et déterminée à temps plein (38h semaine) avec une échelle barémique du secteur public et des avantages extra légaux:
- des tarifs préférentiels dans tous les hôpitaux du réseau IRIS
- des chèques repas d’une valeur de 7,30 euros
- une intervention dans les frais de transport en commun à hauteur de 100% pour la STIB, 80% pour la SNCB, le TEC et DE LIJN et/ou une indemnité vélo de 0.24€/km
- une allocation de bilinguisme (sous réserve de la remise du Selor Art. 10 ou 12)
- 24 jours de congés légaux et 5 jours de congés extra-légaux
- Une fonction variée et passionnante dans un environnement de travail stimulant et dynamique
- Une ambiance de travail conviviale et un équilibre entre vie privée et professionnelle

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE NOTRE EQUIPE?

Postulez avant le 31 Août 2021 en complétant notre formulaire de candidature en ligne https://bit.ly/3aKN8ca

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Ingrid LETEM, Responsable du recrutement au 02/739 85 97.

Seules les candidatures envoyées via notre site Internet seront prises en compte.

- Een voltijds contract (38u/week) voor en bepaalde duur 6 maanden met een weddeschaal van de overheidssector en extralegale voordelen:
- voorkeurtarieven in alle ziekenhuizen van het Iris-netwerk
- maaltijdcheques ter waarde van 7,30 euro
- tussenkomst in de kosten van het openbaar vervoer: 100% MIVB en 80% TEC, NMBS en DE LIJN, en/of fietsvergoeding (0,24 cent/km)
- een tweetaligheidstoelage (onder voorbehoud van voorlegging van de Selor Art. 10 of 12)
- 24 dagen wettelijk verlof en 5 extralegale verlofdagen
- Een gevarieerde en boeiende functie in een stimulerende en dynamische werkomgeving
- Een aangename werksfeer met evenwicht tussen het privé- en beroepsleven

INTERESSE OM DEEL VAN ONS TEAM UIT TE MAKEN?

Solliciteer voor 31 Augustus 2021 aan de hand van het formulier online: https://bit.ly/3exmB3b

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Ingrid LETEM, Aanwerving Manager, op het nummer 02/739 85 97.

Enkel kandidaturen ingediend via onze website worden in aanmerking genomen.
Contact:
Ingrid LETEM
02/739 85 97
 -


https://bit.ly/3aKN8ca


Function
FUNCTIEOMSCHRIJVING

1. Toezien op hygiëne
Je kent en respecteert alle hygiënemaatregelen. Je ziet zelfstandig en zelfzeker toe op de strikte naleving ervan door alle medewerkers, leveranciers, onderhoudsdiensten. Bij FAVV inspectie dient de keuken een goede beoordeling te ontvangen.

2. Aansturen van de keukenploeg
Je stuurt de keukenploeg aan. Die bestaat enerzijds uit een hulpkok, anderzijds uit studenten die meehelpen in de bediening, afwas en catering. Je analyseert jouw eigen tijdsbesteding en die van je medewerkers zodat je geen tijd en geld verliest.
Je neemt deel aan een maandelijkse beheersvergadering samen met de barverantwoordelijke en zaakvoerders. Daarin stel je een optimaal werkrooster voor, gelet op de drukte in de bistro en het aantal cateringopdrachten.

3. Bestellen en stockeren
Je schat de benodigde hoeveelheden van alle verbruiksartikelen aan de keukenzijde, gaande van voedingswaren over bereidings- en hygiëneartikelen. Je doet dit in overleg met de barverantwoordelijke, die instaat voor de barartikelen. Je stockeert de voedingswaren in strikte naleving van de HACCP regels. Je evalueert periodiek de duurzaamheid en prijzen van alle artikelen.

4. Catering en evenementen plannen
Je plant de artiestencatering in Pilar, de maaltijden bij de Raden van Bestuur van de VUB, alsook receptie-, buffet- en cateringaanvragen op de campus bij vergaderingen, conferenties, doctoraatsverdedigingen e.d. Er is een groot cateringpotentieel dat we wensen te realiseren, waarvoor we een XXL vrachtfiets (en voor grotere opdrachten een camionnette) ter beschikking hebben.

5. Dagwerk met flexibiliteit bij avondevenementen
Van maandag t.e.m. vrijdag leidt je de kookprocessen in de keuken. De keukenwerking is grotendeels overdag en er is op dit moment geen service coupé. Er wordt wel verwacht dat je bij buffetten of artiestencatering ook ’s avonds kan instaan voor het goede verloop van de maaltijden, al dan niet in afwisseling met je hulpchef en assisterende studenten. Op termijn dienen we onze avond- en zaterdagkeuken ook uit te bouwen.

6. Ontwikkelen van het menu
Onze ervaring wijst uit dat een chef zich vooral eerst moet bewijzen als iemand die continu hygiënisch kan werken, correct bestellingen kan plaatsen en stockeren, een ploeg goed kan inplannen en aansturen, en vervolgens tijds- en kostenefficiënt kan werken.

Eens je dit bewezen hebt, kijken we ernaar uit dat je het menu verder ontwikkelt. In de menuformules verzoen je smaak, ecologie en betaalbaarheid. Je houdt daarbij de praktische stockeer- en bereidbaarheid goed in de gaten. Je bouwt op termijn een ontbijt, lunch, brunch, apéro, diner, catering en buffetmenu uit.
Profile
Je kan heerlijke gerechten maken in de vegan-vriendelijke keuken (ook met vis- en vleesopties). Je werkt kostbewust, zowel wat ingrediënten, stockbeheer als tijdplanning betreft. Een kok- of hotelschoolopleiding en werkervaring zijn pluspunten. Je hebt een goed niveau van Nederlands of Engels. Meertaligheid, in het bijzonder Frans en Engels, is ook een plus.

Je kan rechttoe rechtaan leiding geven en mensen motiveren. Je kan goed het overzicht bewaren en kalm en correct blijven aansturen, ook op drukke momenten. Je bent planmatig en administratief ordentelijk, maar je bent flexibel in de omgang met de inherente onberekenbaarheden van het beheer van een middelgrote bistro waar soms veel meer, soms veel minder klanten dan verwacht binnenkomen. Je ziet het werk, en vult kalme service-momenten in met voorbereidend en opruimwerk, waar je ook je medewerkers toe aanspoort.
Offer
Je wordt betaald als volwaardige chef-kok volgens loonbarema categorie 8 van de CAO 302 sector Horeca.

We bieden je een voltijdse (38u) aanstelling aan. Gelet op de campusdynamiek is er ruimte voor het opnemen van een langere vakantieperiode tijdens de zomermaanden.

Je doet praktische ervaring op in toegepaste keukenorganisatie. Je helpt mee een vooruitstrevend project uit te bouwen, dat o.a. via haar veganvriendelijke aanbod een rol speelt in de ruimere verspreiding van een duurzame eetcultuur. Je kan elke dag direct resultaat zien van jouw eigen inzet, via de feedback van jouw medewerkers en van tevreden klanten.

Wij bieden groeimogelijkheden, zowel inhoudelijk als financieel. Inhoudelijk zal je mee aan de wieg staan van de uitwerking van een nieuw cultuurcafé, waar een reputatie moet worden opgebouwd door de kwaliteit van onze sfeer en ons aanbod, waar evenementformules moeten worden uitgetest en een netwerk van evenementpartners moet worden uitgebouwd. De secretariaten van de campus moeten ons leren kennen als betrouwbare, kwalitatieve cateraar.

We willen een actief gelijkekansen bedrijf zijn en zoeken een ploegsamenstelling die overeenstemt met de diversiteit van Brussel en de VUB. We moedigen sollicitaties aan van vrouwen en mensen met een recente migratieachtergrond.

Je begint idealiter op 1 september 2021.
Contact:
Pieter Bonte
 -
 -
info@barpilar.be
info@barpilar.be

https://barpilar.be/


Function
Travail en salle et bar
Profile
Expérimenté, souriant, excellente présentation.
Offer
Contrat temps plein à durée déterminée d'un mois engagement immédiat.
Ensuite si compétent contrat à durée indéterminée.
Contact:
Jean-Marie Van de Velde
0473650312
 -
pampam.ixelles@gmail.com


Function
Pizzaïolo expérimenté ( h/f )
Profile
Pizzaiolo h/f avec expérience !!!!!
- la connaissance de la langue Italienne est un atout supplémentaire.
- passionné par son travail
- ponctuel
- Hygiene !!!!
- présentable
- résistant au stress
- bonne maitrise du four
- respecter les normes d'hygiène et de sécurité
Offer
Horaires Variables
Contact:
Responsable du recrutement
+32 498 16 16 11
envoyer votre CV par mail
D.pizzabruxelles@gmail.com


Function
Serveur/ Serveuse

Pour compléter notre équipe nous recherchons;

✯ Chef de rang (H/F)
✯ Date d’entrée : immédiate
✯ Honoraires : à définir sur place
✯ Expérience horeca requise

✯ Adresse : Avenue de tervuren 368, 1150 Bruxelles
envoyer CV à info@levignoble.be
Profile
✯ Profil : professionnel, autonome, souriant, motivé, résistant au stress, esprit d’équipe
Offer
A discuter
Contact:

Function
Responsable des entrées et desserts
Profile
Flexible, motivé, expérimenté
Offer
CDD en vue d’un CDI
Service coupé
9 services / semaine
Éco chèque
Jour de récupération
Contact:
Aurélie Leempoel
0477758777
 -
aurelie@hors-champs.be
5030

www.hors-champs.be


Function
Chef de partie CHAUD:
* Assister le Chef de cuisine dans les mises en place de la journée
* En charge des cuissons (vapeur, basse température, etc.)
* Encadrer le(s) commis au sein de l'équipe de cuisine
* Création de Menu Lunch variés et plats à la carte avec le Chef de cuisine
Profile
Homme/Femme avec une bonne connaissance des cuissons
Motivé par une évolution au sein de la cuisine
Intérêt pour la cuisine à base de produits issus de la production locale, frais et de saison
Min.5 ans d'expérience en cuisine de restaurant
Offer
CDD 1 mois puis CDI
Travail du mardi au samedi (service coupé)
Ambiance saine et professionnelle au sein d'une entreprise familiale de qualité
Plein temps (= 9 services)
Contact:
Sarah POTVIN
0489.909.935
 -
sarah@la-finca.be

www.laubergedesmaieurs.be


Function
For our restaurant in Brussels, we are currently looking for skilled Servers to take orders, serve food and beverages and most importantly, create memorable experiences to every single guest in our restaurant. In short: you will be the face and ambassador of The Avocado Show!

The Avocado Show was founded in 2017, and - what's in a name - creates pretty healthy food made with/from avocados. With over 150.000 followers on Instagram, and restaurants in the Netherlands, Belgium, Spain and many more countries to come, we are well on our way to take over the world and share our pretty healthy food with everyone!

What will you be doing?

• Prepare the restaurant for our guests; arrange table settings and maintain a clean and tidy dining area.
• Greet and escort customers to their tables and take their orders using software on an iPad/iPod.
• You will provide customers with recommendations, Up-sell additional products, answer their questions about the menu and share additional information (ingredients, possible allergies etc.).
• You will maintain good communication with co-workers at all times and ensure an easy going, but professional environment.
• You will be responsible to run food and drinks to our guests, and maintain their table clean throughout their stay and empty of any plates, cutlery and others, upon completion of their meal.
• And, as the best things in life don't come free - you finally deliver the check and make sure the payment transaction takes place.
• You will be working in an environment where communication and teamwork are fundamental.
Profile
What do you bring to the table?

• You are full of energy and have a positive attitude that is contagious.
• Our customers are coming from all over the world, so speaking English is required, and all other languages are a plus!
• You are flexible in working hours, which means you will also be working during evenings, weekends and holidays.
• We would love it if you have prior experience in a similar role, however, this is not a requirement. Hard work and enthusiasm are equally important!
• You thrive in a pleasant chaos and like to create order in stressful situations.
• PS we don’t work with assholes :-).
Offer
What's in it for you?

• An employment contract with us.
• A competitive salary, tips and other benefits.
• We promote from within, so there are various opportunities for development and (international) growth.
• A unique experience in a dynamic work environment.
• 25% staff discount in all our restaurants.
• And of course a very nice employer on your resume!

If this sounds like you, do not hesitate and apply!
Contact:
Sophiana Benali
 -
 -
manager.anspach@theavocadoshow.com
manager.anspach@theavocadoshow.com

www.theavocadoshow.com


Function
Commis de salle:
* Assister les chefs de rang dans leur travail de Mise en place, service et rangement
* Représenter auprès de notre clientèle les valeurs portées par notre cuisine: produits Bio, issus du circuit-court, etc
Profile
Homme/Femme avec une bonne connaissance du monde de l'HORECA
Ayant un/des expériences positives au sein d'autres établissements
Souhaitant s'investir à moyen et long terme au sein d'une équipe stable et professionnelle
Offer
CDD 1 mois puis CDI
Travail du mercredi au samedi (service coupé)
Ambiance saine et professionnelle au sein d'une entreprise familiale de qualité
+- 30h/semaine
Contact:
Sarah POTVIN
0489.909.935
 -
sarah@la-finca.be

www.laubergedesmaieurs.be


Function
Nous recherchons un barman H/F pour agrandir l’équipe de notre brasserie: Le Grand Place à Louvain-la-Neuve.

Votre mission :
Préparer toutes sortes de boissons aussi bien chaudes que froides (cocktails, Irish coffee, etc.).
Mettre en place les installations et équipements du bar
Remplir les frigos de boissons
hygiène irréprochable
Créatif dans l'élaboration de nouveaux cocktails
Profile
Flexible
Souriant
Travail en équipe
Horaire variable (7/7 et en soirée)
Offer
CDD, si concluant, CDI
Temps plein : 2 jours de congés.
Salaire : A définir en fonction de votre profil.
Contact:
Monsieur Unval
0471 44 68 89
 -
brasseriegp@gmail.com


Function
Nous sommes à la recherche d'un(e) Restaurant & Event Manager enthousiaste pour assurer les activités de restauration (ouvert vendredi/samedi) & evènements privatifs (corporate, particuliers).

Il/Elle sera en mesure de gérer l’entièreté de l’activité restaurant, depuis la prise de réservation, la préparation et gestion de l’équipe, l’accueil des clients, l’apéritif, le service et la clôture.

Il/Elle travaille en étroite collaboration avec le gérant du site, l’équipe de salle et l’équipe de cuisine.
Profile
Compétences
- Maîtrise des fonctionnement Horeca (étiquette, service, vins,…)
- Compétence de bar
- Leadership d’équipe & bonne communication interne
- Responsable, concerné, structuré et dynamique
- Physionomiste, bonne capacité à reconnaître les clients et créer des liens
- Souriant(e)
- Flexible (evènements en semaine et restaurant tous les vendredi et samedi soir)
- Français et bonnes notions d’Anglais et Néerlandais

Expérience
- Minimum 5 ans d’expérience Horeca
- Minimum 2 ans en gestion d’une équipe de salle
Offer
- Contrat temps plein, 6 mois CDD prolongé par un CDI
- Pas d'horaires coupés
- Rémunération en ligne avec les responsabilités, salaire fixe et salaire variable
Contact:
Geoffroy Timmermans
0479 647 550
 -
geoffroy@knokkeout.com

www.knokkeout.com


Function
Renforcer l'équipe du froid et pouvoir assurer aussi le chaud au besoin
Profile
Flexible, résistance au stress, esprit d'équipe, autonomie
Offer
1/2 temps, CDD avec possibilité de CDI
Contact:
Valérie Herder
 -
 -
bkbbrasseriekasteelbeersel@gmail.com


Function
Faire la plonge et mise en place simple
Profile
Flexible, résistance au stress
Offer
contrat CDI 1/2 temps
Contact:
Valérie Herder
 -
 -
bkbbrasseriekasteelbeersel@gmail.com


Function
Commis de cuisine

Bonjour à toutes et tous, nous sommes à la recherche de Cuisiniers (H/F) pour nos restaurants Street-Food situé a Bruxelles

Il s’agit d’un concept de restaurant Street-Food à Bruxelles, préparation de pains et plats garnis (qualité ++).

Fonction :
- Expérience en cuisine souhaitée d’au moins 2 ans
- Application des procédures de productions
- Veiller à la qualité des plats sortis
- Être ponctuel, polyvalent
- Motivé et souriant tout en aimant le contact avec la clientèle
- Résistant au stress
- Être Organisé
- Flexibilité : horaire coupé
Profile
Nous recherchons une personne passionnée par son métier !
Personne créative et positive, orientée solution.
Expérience en cuisine rapide est un +++.
Offer
CDD avec possibilité d’évolution vers un CDI.

Contact :
alexandra@mytannour.com
Contact:
Responsable du recrutement
 -
 -
alexandra@mytannour.com


Function
Second de cuisine, sachant prendre le chaud occasionnellement ,plonge en semaine maximum 15 km car services coupés
Profile
Second de cuisine h/f
Offer
A discuter.
Contact:
Responsable du recrutement
0475 645 150
 -
restobarlesoleil@skynet.be


Function
Chef de rang h/f
Profile
h/f, dynamique, motivé, diplômé d'une école hôtelière, maîtrise de l'anglais et du néerlandais
Offer
CDI, 2 jours de repos consécutifs, très bonnes conditions
Contact:
Responsable du recrutement
 -
 -
contact@bruneau.be

www.bruneau.be


Function
Nous sommes à la recherche activement
d'un serveur /collaborateur de salle
Plein temps
Pour nous rejoindre :
CV et lettre de motivation à contact@latabledemanon.be
Profile
Excellente présentation et sens du contact
Organisé et rigoureux
Vous aimez viser la qualité en permanence
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique
Formation école hôtelière ou IFAPME
Et / Ou expérience en restauration gastronomique
Offer
CDD de 3 mois en vue d'un CDI si le candidat convient
Restaurant fermé lundi, mardi et dimanche soir hors vacances scolaires
Contact:
David Delmas
086 211 026
 -
contact@latabledemanon.be
Rue de Givet, 79 6940 Grandhan - Durbuy

www.latabledemanon.com/fr/


Function
Recherche pizzaiolo avec expérience pour pizza au feu de bois avec moyen de locomotion obligatoire pour restaurant italien à londerzeel
Entrée immédiate
Profile
Expérience, motivé sachant prendre des initiatives et l’esprit d’équipe
Offer
Temps plein
Contact:
Visoqi
0474 599 756
 -
bella.info.vista@gmail.com